Napojte sa na miestnej siete

Keďže v mobilných domoch sú všetky rozvody elektriny vedené v stene, vody rovnako, a odpady a plyn sa vedú buď podlahou, alebo z bezpečnostných dôvodov pod ňou, jedinou vašou starosťou po umiestnení obydlia na Vami vybrané miesto, je pripojiť sa na miestne rozvody inžinierskych sietí. Elektrina je realizovaná bežnou prípojkou 220V, voda sa pripojí na miestnu sieť, hydrant, z blízkeho stavení a podobne.

Odpady

Odpad je možné napojiť rovno do kanalizácie, ak je v dosahu, pokiaľ to tak nie je, je pod podlahou zberná nádrž, ktorá sa musí občas nechať vyviezť, rovnako ako v rodinnej vilke, stojaci osamote, bez napojenia na kanalizáciu, napríklad septik. Plyn sa väčšinou realizuje pomocou plynových bômb. Využíva sa nielen na varenie, ohrev vody, ale aj ako zdroj na vykurovanie objektu. Niektoré druhy ale majú aj bežná kachle – treba krbové na pevné palivo.